Zero trust

Zero Trust en Security by Design zijn twee belangrijke concepten in de wereld van cybersecurity. Ze zijn bedoeld om organisaties te helpen hun netwerken en systemen te beschermen tegen cyberbedreigingen en dataverlies.

Zero Trust is een securitymodel dat er van uitgaat dat elke gebruiker, apparaat en netwerkcomponent een potentiële bedreiging vormt, ongeacht of deze intern of extern is. In plaats van vertrouwen te stellen in een beveiligingsperimeter, zoals een firewall, implementeert Zero Trust een “no trust”-principe. Dit betekent dat er voor elke verbinding, toegang of transactie verificatie en authenticatie plaatsvindt. Hierdoor kan Zero Trust helpen voorkomen dat ongeoorloofde toegang tot netwerken en systemen wordt verkregen.

Security by Design is een aanpak waarbij beveiliging wordt geïntegreerd in elk aspect van een systeem of product, vanaf het ontwerp tot en met de implementatie en het onderhoud. Dit betekent dat er vanaf het begin al rekening wordt gehouden met beveiligingsrisico’s en dat er maatregelen worden genomen om deze risico’s te minimaliseren. Hierdoor kan Security by Design helpen voorkomen dat systemen of producten worden uitgebracht met beveiligingslekken.

Samen kunnen Zero Trust en Security by Design organisaties helpen hun IT-omgevingen en gegevens te beschermen tegen cyberbedreigingen. Zero Trust zorgt ervoor dat er alleen toegang wordt verleend aan geverifieerde gebruikers, terwijl Security by Design ervoor zorgt dat systemen en producten zijn ontworpen met beveiliging in gedachten.

In samenvatting, Zero Trust en Security by Design zijn twee belangrijke concepten in de wereld van cybersecurity. Zero Trust gaat uit van een “no trust”-principe, waarbij elke verbinding of toegang wordt geverifieerd. Security by Design is een aanpak waarbij beveiliging wordt geïntegreerd in elk aspect van een systeem of product. Samen kunnen deze concepten organisaties helpen hun IT-omgevingen en gegevens te beschermen tegen cyberbedreigingen.